Kodeks cywilny
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Ustawa o podatku od cznności cywilnoprawnych