Ilość nowych mieszkań

Spada ilość nowych mieszkań oddawanych do użytku. W roku 2011 ich ilość, zgodnie z danymi cytowanymi przez firmę Emmerson SA na serwisie PRnews na podstawie raportu GUS, wyniosła tylko ok. 130 tysięcy, w porównaniu do ok. 160 tysięcy z rekordowych latach 2008-09. W tym samym roku oddano też do użytku, zgodnie z powoływanymi danymi, około 67 tysięcy domów jednorodzinnych.

0