KUPNO NIERUCHOMOŚCI

Pierwszy kontakt z klientem:
Klient może zgłosić swoje oczekiwania odnośnie poszukiwanej nieruchomości osobiście, listownie, mailem, telefonicznie, nasi Doradcy kontaktują się z Klientem, w trakcie rozmowy rozpoznają jego potrzeby i parametry poszukiwanej nieruchomości.

Spotkanie z Klientem:
Na spotkanie z Klientem przygotowujemy przykładowe oferty, spełniające przekazane wcześniej oczekiwania. Na spotkaniu podpisujemy z Klientem umowę pośrednictwa (zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami – pośrednikowi nie wolno reprezentować Klienta, jeśli nie ma zawartej umowy pośrednictwa w formie pisemnej). Następnie prezentujemy przygotowane oferty oraz precyzujemy oczekiwania.

Poszukiwania i prezentacja ofert:
Poszukujemy ofert zgodnie z wytycznymi Klienta (Internet, prasa, zasoby własne, kontakt z innymi biurami i deweloperami), po sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości, prezentujemy wybrane przez Klienta oferty. Na życzenie Kupującego możemy pomóc w prowadzeniu negocjacji cenowych lub innych warunków związanych z zakupem nieruchomości. Przedstawiamy całkowity koszt transakcji (podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, koszty wpisów do ksiąg wieczystych itp.)

Pozyskiwanie środków:
W przypadku braku środków własnych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, oferujemy wsparcie – kontakt z doradcą kredytowym, który bezprowizyjnie przedstawi oferty kilkunastu banków i pomoże w wyborze najlepszej oferty.

Dokonanie transakcji:
W przypadku ustalenia warunków transakcji umawiamy spotkanie z notariuszem celem podpisania umowy przedwstępnej lub końcowej, jesteśmy obecni w trakcie podpisywania aktu notarialnego, a także w trakcie przekazania nieruchomości (sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości).

Opłaty związane z zakupem nieruchomości.