Nowe limity w programie MDM

Limity w programie Mieszkanie dla Młodych w IV kwartale 2014 roku, dla Wrocławia i okolic wynoszą:
Dla miasta Wrocław – 5112,3 zł za 1 m.kw.
Dla gmin przylegających do Wrocławia – 4528,4 zł za 1 m.kw.
Dla pozostałych gmin w województwie dolnośląskim – 3944,6 zł za 1 m.kw.
Oznacza, to że kredyt z dopłatą możemy uzyskać przy zakupie mieszkania, nie większego niż 75 m.wk. jeśli jego cena nie przekracza podanych limitów.
Przypominamy, że MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.
Program obejmuje osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.

0