Rodzina na swoim

W ramach rządowego programu „Rodzina na swoim” można ubiegać się o preferencyjne warunki kredytu na zakup mieszkania. Niestety program wygasa z końcem bieżącego roku. Otrzymując taki kredyt istnieje możliwość uzyskania dopłaty do kredytu do maksymalnej kwoty około 76 tysięcy złotych. Jest jednak szansa, iż dopłata w ramach programu zostanie zrealizowana także po formalnej dacie zakończenia obowiązywania programu. Z takiej furtki możemy skorzystać wówczas jeśli do końca bieżącego roku zostanie złożony do banku kompletny wniosek kredytowy, który będzie dotyczył mieszkania znajdującego się jeszcze w trakcie budowy.

0