SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Pierwszy kontakt z klientem:
Klient może zgłosić swoją nieruchomość osobiście, listownie, mailem, telefonicznie. W trakcie rozmowy ustalamy termin oględzin nieruchomości.

Oględziny nieruchomości:
Dokonanie wstępnych oględzin nieruchomości, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz opisu nieruchomości i jej otoczenia. W trakcie wizyty zapoznajemy się ze stanem prawnym nieruchomości, po dokonaniu analizy rynku ustalamy ze sprzedającym wysokość ceny (ewentualnie polecamy pomoc rzeczoznawcy), podpisujemy umowę pośrednictwa, aby móc dalej prowadzić działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości.

Promowanie oferty:
Przygotowujemy marketingowy opis nieruchomości, po dokonaniu akceptacji przez Sprzedającego, promujemy nieruchomość w mediach (portale internetowe, prasa branżowa), wśród klientów własnych oraz przekazujemy informacje odnośnie oferty innym biurom nieruchomości.

Prezentacja nieruchomości:
Po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym i określeniu najdogodniejszego terminu prezentacji nieruchomości, wraz z potencjalnym Kupującym dokonujemy oględzin. Na życzenie Sprzedającego możemy pomóc w prowadzeniu negocjacji cenowych, lub innych warunków związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Finalizacja transakcji:
W przypadku ustalenia warunków transakcji oferujemy pomoc w skompletowaniu dokumentów koniecznych do zawarcia umowy oraz umawiamy spotkanie z notariuszem celem podpisania umowy przedwstępnej lub końcowej, jesteśmy obecni w trakcie podpisywania aktu notarialnego, a także w trakcie przekazania nieruchomości (sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy).

Dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego różni się w zależności od przedmiotu transakcji.