WYNAJEM

Pierwszy kontakt z klientem:
Wynajmujący może zgłosić swoją nieruchomość do wynajmu osobiście, listownie, mailem, telefonicznie, w trakcie rozmowy ustalamy termin oględzin nieruchomości.

Oględziny nieruchomości:
Dokonanie wstępnych oględzin nieruchomości, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz opisu nieruchomości i jej otoczenia. W trakcie wizyty zapoznajemy się ze stanem prawnym i potencjałem nieruchomości, po analizie rynku ustalamy z wynajmującym wysokość czynszu i warunki wynajmu, podpisujemy umowę pośrednictwa (zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami – pośrednikowi nie wolno reprezentować Klienta, jeśli nie ma zawartej umowy pośrednictwa w formie pisemnej), aby móc dalej prowadzić działania zmierzające do znalezienia najemcy.

Promowanie oferty:
Przygotowujemy marketingowy opis nieruchomości, po dokonaniu akceptacji przez Wynajmującego, promujemy nieruchomość w mediach (portale internetowe, prasa branżowa), wśród klientów własnych oraz przekazujemy informacje odnośnie oferty innym biurom nieruchomości.

Prezentacja nieruchomości:
Po wcześniejszym kontakcie z Wynajmującym i określeniu najdogodniejszego terminu prezentacji nieruchomości, wraz z potencjalnym Najemcą dokonujemy oględzin. Na życzenie Wynajmującego możemy pomóc w prowadzeniu negocjacji cenowych, lub innych warunków związanych ze wynajmem nieruchomości.

Dokonanie transakcji:
W przypadku finalizacji transakcji, oferujemy pomoc w skompletowaniu dokumentów oraz sporządzeniu umowy najmu, w razie potrzeby umawiamy spotkanie z notariuszem, celem podpisania notarialnej umowy najmu.

Jesteśmy również obecni, w trakcie przekazania nieruchomości (sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości).