POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez właściciela serwisu internetowego www.grupa6.pl, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod firmą Lukasfor Sławomir Łukasiewicz, z siedzibą: 52-234 Wrocław, ul. Smardzowska 13/30, NIP: 899-000-95-00 zwana dalej Grupa 6. Grupa 6 dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z serwisu i usług firmy. oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Grupa 6 gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w granicach przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski.
2. Administratorem danych osobowych jest: Lukasfor Sławomir Łukasiewicz, z siedzibą: 52-234 Wrocław, ul. Smardzowska 13/30, NIP: 899-000-95-0, NIP: 899-000-95-00.
3. Grupa 6 nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem możliwości zbierania danych zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z serwisu. Wykorzystywane przez Grupę 6 internetowe pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.
4. Grupa 6 może wykorzystywać poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
a) „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
b) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,
c) „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
d) „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
e) „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.
5. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. Oprócz plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
6. Grupa 6 podczas w wyniku korzystania z witryny może zbierać następujące dane, uzyskane poprzez przesłanie formularza kontaktowego lub poczty elektroniczne:
a) Imię, nazwisko,
b) Adres email,
c) Nr telefonu,
d) Adres korespondencyjny.
7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz może być konieczne dla skorzystania z usług Grupa 6.
8. Grupa 6 przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością, związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościom, w tym także udzielaniem kredytów na zakup nieruchomości. Grupa 6 nie będzie przetwarzać danych w innych celach, w szczególności związanych z inną działalnością.
9. Grupa 6 nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem:
a) sytuacji, kiedy będzie do tego zobowiązana przepisami prawa,
b) konieczności przechowywania dokumentów księgowych, w razie gdy takie się pojawią z danymi osobowymi klienta, biurem rachunkowym obsługującym Grupa 6 jest Mecon Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dmowskiego 17F/11 50-203 Wrocław, KRS 0000575955 NIP 8971813603.
10. Grupa 6 będzie przechowywała dane osobowe danego klienta przez okres do 30 dni od dnia ostatniego kontaktu, chyba że klient wyrazi zgodę na inny okres. Po tym czasie dane osobowe będą trwale usuwane.
11. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich zmiany lub usunięcia.
12. Środki techniczne i Państwa obowiązki: Grupa 6 dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony.. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.
13. W razie jakichkolwiek uwag i sugestii prosimy o kontakt pisemny, emailowy lub telefoniczny:

Grupa 6 Sławomir Łukasiewicz, z siedzibą: 52-234 Wrocław, ul. Smardzowska 13/30
biuro@grupa6.pl
tel: 531 506 037